Podmienky

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa .

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky na zákrok.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.