Odstraňovanie vrások botulotoxínom

Botulotoxín typu A sa v estetickej dermatológii využíva na odstraňovanie mimických vrások, zúženie tváre a liečbu škrípania zubov. Aplikuje sa jemnou ihlou do mimických svalov. Výsledkom je dočasná relaxácia   svalov zodpovedných za tvorbu vrások. Vrásky sa postupne stávajú jemnejšie alebo vymiznú úplne. Efekt terapie sa začne rozvíjať 2-3 dni po zákroku a úplne sa rozvinie do 14 dní. Dĺžka trvania  efektu je individuálna, po prvej aplikácii približne 4 až 6 mesiacov, opakovanými aplikáciami sa dĺžka efektu postupne predlžuje až na 9 a viac mesiacov. Pri opakovanom použití sa  zmršťovacia schopnosť svalu  postupne znižuje a postupom času môže dôjsť k jej úplnému potlačeniu alebo vymiznutiu mimického zlozvyku. V prípade hlbokých vrások s porušením kolagénových vláken je nutné túto metódu kombinovať s výplňovými materiálmi alebo laserovými technikami  pre úplné vyhladenie vrások.

Možnosti využitia

  • vyhladenie vrások  v oblasti čela (vrásky mračenia)
  • vvhladenie vrások v oblasti koreňa nosa (vrásky hnevu)
  • redukcia vejárovitých vrások  v okolí očí (vrásky smiechu)
  • redukcia vrások hornej pery (fajčiarske vrásky)
  • uvoľnenie nežiadúceho výrazu tváre (napr. stiahnuté kútiky úst)
  • redukcia vrások v oblasti krku

Priebeh zákroku

Aplikácia botulotoxínu je ambulantný nebolestivý zákrok, ktorý trvá niekoľko minút. Vykonáva sa bez znecitlivenia (výnimočne je možné ošetrované miesto podchladiť ľadovým obkladom). Po dezinfekcii sa roztok aplikuje tenkou ihlou pod kožu do príslušnej oblasti.

Odporúčania po zákroku

Počas 4 hodín: nepredkláňať sa, neľahnúť si, nedotýkať sa ošetrených oblastí, dôkladne precvičiť svaly ošetrených oblastí

Počas 2 dní: neodporúča sa nadmerná fyzická záťaž

Počas 2 týždňov: neabsolvovať  masáž ani kozmetické ošetrenie oblasti pleti po zákroku

Možné nežiaduce účinky

Vo všeobecnosti táto metóda patrí medzi najbezpečnejšie a najúčinnejšie. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sú vždy dočasné. V mieste vpichu môže dôjsť k začervenaniu alebo vzniku drobných modrín, ojedinele môže dôjsť k bolestiam hlavy a prechodným chrípkovým  príznakom.

Ostatné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, priamo súvisia s ošetrovanou lokalitou, napr. pokles horného viečka (aplikácia v oblasti medzi obočím), pokles obočia (aplikácia v oblasti čela), asymetrický úsmev (ústne kútiky) a podobne. V ojedinelých prípadoch sa efekt nerozvinie (prítomnosť protilátok v organizme proti BTX typu A).

Kedy nie je možné zákrok vykonať

Pri alergii na niektorú zložku prípravku, v prípade tehotenstva, kojenia, nervovosvalového ochorenia, poruchách zrážania krvi, zápalu v mieste vpichu, užívania niektorých liekov (aminoglykozidové antibiotiká, spektinomycín, myorelaxanciá, nesteroidé antireumatiká, antikoagulanciá, blokátory kalciových kanálov, antimalariká, inhibítory cholinerázy).

 

Online objednávka