Cenníky

Odstraňovanie vrások botulotoxínom

Vrásky v oblasti čela (vrásky mračenia) 110 €
Vrásky v oblasti koreňa nosa (vrásky hnevu) 110 €
Vejárovité vrásky v okolí očí (vrásky smiechu) 110 €
Vrásky hornej pery (fajčiarske vrásky) 40 €
Vrásky v oblasti krku 110 €

Liečba nadmerného potenia botulotoxínom

Podpazušia 320 €
Dlane 320 €
Chodidlá 320 €

Odstraňovanie vrások kyselinou hyalurónovou

Vrásky v oblasti čela 200 €
Vrásky v okolí očí 200 €
Vrásky nosovo-ústnych rýh od 220 do 440 €
Vrásky nad hornou perou 200 €
modelácia lícnych kostí 250 €

Zväčšovanie pier

Zväčšovanie pier 250€

CO2 LASER FRAXIS - Dermatologické indikácie

Frakčný resurfacing (jedna lokalita) - ( každé ďalšie ošetrenie 150 
eur)
200€
Odstraňovanie znamienok a bradavíc - jedno ložisko (každé ďalšie 10 eur) 40€
Odstraňovanie drobných kožných výrastkov (fibrómy, hemangiómy, kondylómy) - jedno ložisko (každé ďalšie 5 eur) 20€
Ošetrenie jaziev a strií do 5 cm 40€
Ošetrenie jaziev nad 5 cm 50€
Ošetrenie jaziev nad 10 cm 60€
Laserový peeling 150€

 

CO2 LASER FRAXIS - Gynekologické indikácie

Vaginálna rejuvenizácia (2 ošetrenia) 400€
Liečba močovej inkontinencie (3 ošetrenia ) 600€
Omladenie  a odstránenie pigmentácií lábií ( jedno ošetrenie) 150€
Odstraňovanie drobných kožných výrastkov (fibrómy, hemangiómy, kondylómy) - jedno ložisko ( každé ďalšie 10 eur) 20€

Objednať sa môžete aj telefonicky na čísle: 0917 713 904

MUDr. Petra Mečiarová

dermatologička

Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí (absolvovala školenia a študijné stáže v Nemecku a USA ). Prednáša a publikuje vo svojom odbore doma i v zahraničí. Je členkou SDVS (Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti), SSEDK (Slovenskej Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky) a EADV (European Academy of Dermatology & Venereology).

MUDr. Prílepková Soňa

dermatologička

Pravidelne absolvuje školenia,stáže a kongresy na Slovensku a v zahraničí so zameranim na detskú dermatológiu,laserovú a korektivnu dermatológiu. Je členkou  SDVS (Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti), SSEDK (Slovenskej Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky) a ESPD /Európskej Spoločnosti pediatrickej dermatológie/

V roku 1991 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte JLFUK Martin. V roku 1997 pracuje na Dermatovenerologickej klinike  FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. V roku 2012 získala atestáciu v odbore dermatovenerológia

MUDr. Boris Hudec

gynekológ

Špecialista v medicínskom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Absolvoval študijné stáže v Japonsku, Veľkej Británii, Írsku, Mexiku. Venuje sa gynekologickej operatíve a pôrodníctvu. Certifikovaný konzolový chirurg na robotickom systéme daVinci. Aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Zúčastňuje sa na vzdelávacích aktivitách pre verejnosť. 

MUDr. Šuteková Janka

gynekologička

Od r.2001 pracovala na II. Gynekologickej klinike SZU v Banskej Bystrici. V r.2004 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Od r. 2009 pracuje v  privátnej gynekologickej ambulancii a od r.2013 aj v Gynpor-e (Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia), kde vykonáva operačné zákroky. Pravidelne absolvuje semináre, workshopy na slovenských a  zahraničných kongresoch.