Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem kompetentných orgánov v prípade plnenia zákonných povinnosti. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky na zákrok.