Náš personál

MUDr. Petra Mečiarová
Dermatologička

V roku 2011 založila kliniku estetickej a korektívnej dermatológie MEDERMIS, ktorá je zameraná na estetické výkony v oblasti tváre a tela. Klinika ponúka kompletné spektrum neinvazívnych a miniinvazívnych výkonov. Disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením s maximálnou efektivitou a bezpečnosťou v liečbe kožných problémov. MUDr. Mečiarová Petra viac ako 15 rokov pracuje s výplňovými materiálmi, botulotoxínom ako aj  s rôznymi typmi laserov a peelingov. Vďaka dlhodobej  praxi dokáže pacientom ponúknuť ideálnu kombináciu rejuvenizačných techník a ošetrení  v prevencii starnutia, udržania zdravého vzhľadu pokožky a odstraňovania nedostatkov. Špecializuje sa na dermatochirurgické výkony, liečbu tvárových dermatóz, dermatoonkológiu, liečbu vypadávania vlasov a ochorenia nechtov. Pravidelne sa vzdeláva na medzinárodných konferenciách a workshopoch, aby priniesla svojim klientom najmodernejšie techniky ošetrenia. Jej cieľom je dosiahnutie prirodzeného a zdravého vzhľadu  a tým aj vnútornej spokojnosti klientov.

Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prax: Od roku 2005 pracuje na Dermatovenerologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa zameriava na dermatochirurgické výkony a laserovú medicínu. V roku 2009 získala atestáciu v odbore dermatovenerológia. Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí. Absolvovala školenia a štúdijné stáže v Nemecku a USA. Prednáša a publikuje vo svojom odbore doma i v zahraničí.

Členstvo: SDVS (Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti), SSEDK (Slovenskej Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky) a EADV (European Academy of Dermatology & Venereology).

MUDr. Prílepková Soňa
Dermatologička

Je uznávanou a vyhľadávanou odborníčkou v oblasti detskej dermatológie a odborníčkou na estetickú dermatológiu. Špecializuje sa na estetické a laserové zákroky, ako aj na regeneratívnu medicínu. Pravidelne absolvuje  kongresy, workshopy  a stáže na Slovensku a v zahraničí, aby priniesla svojim klientom najmodernejšie terapeutické postupy.

Vzdelanie: Lekárska fakulta JLFUK Martin

Prax: Od roku 1997 pracuje na Dermatovenerologickej klinikę SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa zameriava na detskú dermatológiu. V roku 2012 získala atestáciu v odbore dermatovenerológia. Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku a v zahraničí so zameraním na detskú dermatológiu, laserovú a estetickú dermatológiu.

Členstvo: SDVS (Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti), SSEDK (Slovenskej Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky) a ESPD /Európskej Spoločnosti pediatrickej dermatológie

MUDr. Šuteková Janka
Gynekologička

Zameriava sa na laserovú medicínu a estetickú gynekológiu - omladenie intímnych partií, liečbu inkontinencie, vaginálnu rejuvenizáciu ako aj na peelingové ošetrenia a aplikáciu kyseliny hyalurónovej a vlastnej plazmy do intímnych oblastí.  

Vzdelanie: Lekárska fakulta JLFUK Martin 

Prax: Od r. 2001 pracovala na II. Gynekologickej klinike SZU v Banskej Bystrici. V r. 2004 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Od r. 2009 pracuje v privátnej gynekologickej ambulancii a od r. 2013 aj v Gynpor-e (Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia), kde vykonáva operačné zákroky. Pravidelne absolvuje semináre, workshopy na slovenských a  zahraničných kongresoch.

MUDr. Viktória Škodová
Dermatologička

Zameriava sa na laserovú a estetickú dermatológiu v oblasti anti-aging medicíny a telových ošetrení. Špecializuje sa na fototerapiu, liečbu tvárových dermatóz a vypadávania vlasov.

Vzdelanie: V roku 2021 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave.

Prax: Od roku 2021 pracuje na Dermatovenerologickej klinike FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Pravidelne navštevuje kongresy v rámci všeobecnej dermatológie a workshopy so zameraním na estetickú a korektívnu dermatológiu, kde rozširuje svoje vedomosti a praktické zručnosti.

MUDr. Denisa Bezkorovajná
Dermatologička

Špecializuje sa na estetickú a korektívnu dermatológiu, ako aj na liečbu psoriázy a autoimunitných kožných ochorení. Zameriava sa na estetické ošetrenia, laserové zákroky, regeneratívnu a preventívnu dermatológiu.  Pravidelne absolvuje  kongresy, workshopy  a stáže na Slovensku a v zahraničí, aby priniesla svojim klientom najmodernejšie ošetrenia a liečebné postupy.

Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijné stáže v Rakúsku a Nemecku.

Prax: Od roku 2017 pracuje na Dermatovenerologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V roku 2021 získala atestáciu v odbore Dermatovenerológia. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných a domácich kongresov a workshopov v oblasti dermatovenerológie a estetickej medicíny.

Členstvo: SDVS (Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti), SSEDK (Slovenskej Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky) , SLtS (Slovenskej Laseroterapeutickej Spoločnosti) a SSPLR (Slovenskej Spoločnosti pre liečenie rán).

MUDr. Peter Straňák
Úrazový chirurg

Špecializuje sa na aplikáciu kyseliny hyalurónovej a vlastnej plazmy do kolenného kĺbu, na zlepšenie pohybového aparátu pri artróze. Toto ošetrenie využíva aj pri liečbe bolesti šliach, poúrazových a pooperačných stavov.

Vzdelanie: II. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

Prax: v roku 2011 začal pracovať na II. Klinike úrazovej chirugie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V roku 2017 získal atestáciu v odbore úrazová chirurgia.

Pravidelne sa zúčastňuje stáží a kongresov v zahraničí (Česká rep., Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, USA) a prednáša na slovenských aj zahraničných kongresoch. Je absolventom UEFA Football Doctor Educational Programme, klubovým lekárom MFK Dukla Banská Bystrica, členom Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatológiu, inštruktorom a konzultantom firmy Arthrex. Venuje sa hlavne problematike kolenného kĺbu.

Zdravotné sestry

Daniela Hudáčeková
LPG terapeut, sestra pre estetickú medicínu

Bc. Kristína Jančiarová
LPG terapeut, sestra pre estetickú medicínu

Manažment kliniky

Ing. Eva Adamová
Office manažér

Adriana Hudcovičová
Office administrator

Online objednávka